Wnętrze Bazyliki

Piękne ujęcie wnętrza Bazyliki w Trzemesznie przed spaleniem. Pochodzi ono najprawdopodobniej z 1904 r.  Podobne (bądź takie samo) znajduje się w zbiorach Muzeum Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie.

Widok spalonej Bazyliki

Spalona Bazylika Trzemeszeńska. Podczas II wojny światowej świątynia została okradziona przez Niemców z cennych przedmiotów, a następnie zamieniono ją na magazyn wojskowy. Okupant, wycofując się z miasta 21 stycznia 1945 r., podłożył ogień wewnątrz światyni, co doprowadziło do kompletnego zniszczenia…

Wieża po spaleniu

Spalona Bazylika Trzemeszeńska. Podczas II wojny światowej świątynia została okradziona przez Niemców z cennych przedmiotów, a następnie zamieniono ją na magazyn wojskowy. Okupant, wycofując się z miasta 21 stycznia 1945 r., podłożył ogień wewnątrz światyni, co doprowadziło do kompletnego zniszczenia…

Ołtarz główny po spaleniu

Spalona Bazylika Trzemeszeńska. Podczas II wojny światowej świątynia została okradziona przez Niemców z cennych przedmiotów, a następnie zamieniono ją na magazyn wojskowy. Okupant, wycofując się z miasta 21 stycznia 1945 r., podłożył ogień wewnątrz światyni, co doprowadziło do kompletnego zniszczenia…

Fragment konfesji po spaleniu

Spalona Bazylika Trzemeszeńska. Podczas II wojny światowej świątynia została okradziona przez Niemców z cennych przedmiotów, a następnie zamieniono ją na magazyn wojskowy. Okupant, wycofując się z miasta 21 stycznia 1945 r., podłożył ogień wewnątrz światyni, co doprowadziło do kompletnego zniszczenia…

Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa po spaleniu

Spalona Bazylika Trzemeszeńska. Podczas II wojny światowej świątynia została okradziona przez Niemców z cennych przedmiotów, a następnie zamieniono ją na magazyn wojskowy. Okupant, wycofując się z miasta 21 stycznia 1945 r., podłożył ogień wewnątrz światyni, co doprowadziło do kompletnego zniszczenia…

Organy bazyliki w Trzemesznie

Nagrobek Opata Mieleńskiego po spaleniu

Spalona Bazylika Trzemeszeńska. Podczas II wojny światowej świątynia została okradziona przez Niemców z cennych przedmiotów, a następnie zamieniono ją na magazyn wojskowy. Okupant, wycofując się z miasta 21 stycznia 1945 r., podłożył ogień wewnątrz światyni, co doprowadziło do kompletnego zniszczenia…

Wewnętrzny widok katedry