Mapa okolic Trzemeszna

Mapa okolic Trzemeszna z roku 1935. Z zasobów Archiwum Map Zachodniej Polski.

Mapa okolic Trzemeszna z 1911

Mapa okolic Trzemeszna z roku 1911. Z zasobów Archiwum Map Zachodniej Polski

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA W 1926 roku w 150-tą rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych w podziękowaniu za wsparcie działań, które przyniosły Polsce niepodległość i pomoc otrzymaną od USA po I wojnie światowej ofiarowano Amerykanom 111 tomów ksiąg, na których podpisało się…

List Romana Kencera

List Romana Kencera (inna pisownia to Kentzner) - 19-letniego gimnazjalisty, który 28 lutego 1863 roku napisał list do swojego ojca (jak się później okazało pożegnalny). Zginął on dwa dni później 2 marca w boju pod Mieczownicą. "Trzemeszno d. 28.2.63 Kochani Rodzice! Miłość ojczyzny przemogła…

Życzenia ślubne

Życzenia ślubne dla rodziców p. Grzegorza Mądry, od współpracowników z firmy Pana Jędrowskiego.

Telegram z okazji srebrnego wesela

Telegram z okazji srebrnego wesela

Pamiętniki Jana Kilińskiego

Pamiętniki Jana Kilińskiego rok wydania 1958, str. 262 - życiorys Jana Kilińskiego z 28 czerwca 1809 r.

Przedwojenna reklama

Reklama przedwojennej firmy Leona Łukasiewicza - księgarza, właściciela składu papieru oraz wydawcy widokówek. W kwietniu 1940 roku został aresztowany i przewieziony do obozu przejściowego w Szczeglinie, z którego prawdopodobnie w lipcu 1940 roku przewieziono go do KL Mauthausen-Gusen, gdzie wg dostępnych…

Ausweis

Ausweis - dowód osobisty Stanisława Skowrońskiego z Trzemeszna Dokument z 1942 r.