Telegram z okazji srebrnego wesela

Telegram z okazji srebrnego wesela

Pamiętniki Jana Kilińskiego

Pamiętniki Jana Kilińskiego rok wydania 1958, str. 262 - życiorys Jana Kilińskiego z 28 czerwca 1809 r.

Przedwojenna reklama

Reklama przedwojennej firmy Leona Łukasiewicza - księgarza, właściciela składu papieru oraz wydawcy widokówek. W kwietniu 1940 roku został aresztowany i przewieziony do obozu przejściowego w Szczeglinie, z którego prawdopodobnie w lipcu 1940 roku przewieziono go do KL Mauthausen-Gusen, gdzie wg dostępnych…

Ausweis

Ausweis - dowód osobisty Stanisława Skowrońskiego z Trzemeszna Dokument z 1942 r.

Zdjęcie ks. Kuczmy

Zdjęcie ks. Kuczmy

Telegram

Skan telegramu z okazji Srebrnych Godów Antoniny Stanisława Skowrońskich

Wspomnienia Wiktora Kabacińskiego

Fragment wspomnienia Wiktora Kabacińskiego (ur. 1903 r. zm. 1965 r.) Wiezienia Oranienburg - Sachsenhausen. Na stronie drugiej wspomina on swój pobyt w więzieniu w Inowrocławiu i opisuje tragiczne losy 4 uczniów z gimnazjum w Trzemesznie. Dokument upubliczniony przez p. Leszka Kabacińskiego za zgodą…

Karta katastralna Trzemeszna

Projekt budynku przy ul. Mickiewicza