Podręcznik "Grammatyka..."

Podręcznik Grammatyka łacińska dla trzech niższych klass gimnazjalnych ułożona przez J. Molińskiego Nauczyciela wyższego przy gimnazjum Trzemeszeńskiem, Trzemeszno 1858, Nakładem i czcionkami G. Olawskiego.

Czasopismo "Zorza"

Pierwsza strona czasopisma gimnazjalistów Zorza z 1930 roku.

Legitymacja uczniowska

Legitymacja uczniowska Kazimierza Orlińskiego z Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Trzemesznie wystawiona na rok szkolny 1930/1931.

Arkusz ocen W. Hulewicza

Pierwsza strona arkusza ocen Witolda Hulewicza (1895-1941), ucznia progimnazjum trzemeszeńskiego. W. Hulewicz był literatem, tłumaczem poezji Rilkego, jednym z założycieli Polskiego Radia oraz twórcą polskiego teatru radiowego i autorem terminu - teatr wyobraźni-. W czasie wojny działał w podziemiu,…

Świadectwo szkolne Feliksa Budnika

Świadectwo szkolne Feliksa Budnika z Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Trzemesznie z 7 kwietnia 1925 roku.

Świadectwo szkolne Stanisława Pińskiego

Świadectwo szkolne Stanisława Pińskiego z Pomocniczego Seminarium Nauczycielskiego w Trzemesznie z roku 1838.

Świadectwo dojrzałości Czesława Rólskiego

Świadectwo dojrzałości Czesława Rólskiego. Trzemeszno 14 maja 1925.

Świadectwo dojrzałości Adama Kempińskiego

Świadectwo dojrzałości Adama Kempińskiego z Państwowego Gimnazjum w Trzemesznie z 11 maja 1937 roku.

Plan Trzemeszna z lat okupacji niemieckiej

Plan Trzemeszna z lat okupacji niemieckiej.