Dr Aleksander Borowski

Opis

Dr Aleksander Borowski urodził się 5 października 1908 roku w Białymstoku. Szkołę średnią ukończył w Oszmianie na Wileńszczyźnie. Ukończył wydział lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po odbyciu praktyki i stażu zamieszkał w Kopyczyńcach w dawnym województwie tarnopolskim. W czasie ll wojny światowej był lekarzem w Armii Krajowej. Do naszego miasta przybył w 1945 roku i był w Trzemesznie lekarzem przez 45 lat. Łącznie w zawodzie lekarza przepracował 53 lata. Zmarł 20 grudnia 1990 r.

Tagi: ludzie