Dr Aleksander Borowski

Opis

Dr Aleksander Borowski urodził się 5 października 1908 roku w Białymstoku. Szkołę średnią ukończył w Oszmianie na Wileńszczyźnie. Ukończył wydział lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po odbyciu praktyki i stażu zamieszkał w Kopyczyńcach w dawnym województwie tarnopolskim. W czasie ll wojny światowej był lekarzem w Armii Krajowej. Do naszego miasta przybył w 1945 roku i był w Trzemesznie lekarzem przez 45 lat. Łącznie w zawodzie lekarza przepracował 53 lata. Zmarł 20 grudnia 1990 r. Tak Pana doktora wspominała tuż po jego śmierci lokalna prasa: "20 grudnia br. zmarł śp. doktor ALEKSANDER BOROWSKI z Trzemeszna. Przybył tutaj w roku 1945 już jako doświadczony lekarz. Pozbawione w czasie wojny prawie całkowicie opieki medycznej społeczeństwo miasta odetchnęło z ulgą. Był człowiekiem wspaniałego serca i ogromnego poświęcenia. Pracował całe życie, nie licząc godzin dnia ani nocy. W Trzemesznie mówi się, że na nocne wezwanie do chorego zjawiał się wcześniej, niż osoba wzywająca lub pogotowie ratunkowe. Jeszcze do niedawna posługiwał się w takich wypadkach rowerem. O jego niezwykłej skromności krążą po Trzemesznie wzruszające legendy. Zawsze też spokojny, nigdy nie podnosił głosu, nigdy nikomu nie sprawił przykrości. Był znakomitym fachowcem. Setki trzemesznian mówią teraz: "to on uratował mi życie". Piszący te słowa mówi to również. Dr Borowski nie stronił też od działalności społecznej. Przez dwie kadencje był radnym Miejsko-Gminnej Rady Narodowej, członkiem Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Naturalnego, wykazując niezwykłą aktywność w tej pracy. Prowadząc niemal ascetyczny tryb życia, sam odznaczał się niezmiennie dobrym stanem zdrowia. Śmierć zabrała go nagle w wieku 82 lat. Miejsko-Gminna Rada Narodowa w Trzemesznie podjęła uchwałę o wystąpienie z wnioskiem o przyznanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, nie doczekał jednak tego zasłużonego zaszczytu. Społeczeństwo trzemeszeńskie wie, że poniosło niepowetowaną stratę. Świetlana pamięć o Nim pozostanie w Trzemesznie na zawsze. (a.k.)"

Właściciel: Archiwum rodziny Borowskich

Tagi: ludzie