Wesele pp. Czajkowskich

Wesele pp. Czajkowskich ( na zdjęciu widoczni i rozpoznani p. Grzeszak z lewej oraz bracia panowie Jakubowscy).

Prace społeczne

Na placu SP 1 (obecnie Dom Nauczyciela) przygotowanie rodziców i młodzieży do prac społecznych - osoba widoczna w baraniej czapce na środku to pan Stanisław Skowroński.

Apel szkolny

Apel przed szkołą nr1 (na schodach drugi od lewej w okularach pan Stanisław Skowroński.

Widok z wieży

Widok z wieży kościoła ewangelickiego.

Widok Bazyliki

Widok Bazyliki z poopackiego parku.

Widok Bazyliki od strony jeziora.

Widok Bazyliki od strony jeziora.

Wojska artyleryjskie w Trzemesznie

Zdjęcie wykonane 24 lipca 1935 roku w Trzemesznie na placu przy kościele ewangelickim (dzisiejszy plac św. Wojciecha) podczas powrotu wojsk artyleryjskich z poligonu w Biedrusku do koszar w Toruniu.

Towarzystwo Przemysłowców

Towarzystwo Przemysłowców (pierwszy z lewej w drugim rzędzie widoczny p. Stanislaw Skowroński a osoba duchowna to ks.Henryk Kuczma).

Zjednoczony Chór

Zjednoczony Chór (w środku widoczna p. Antonina Skowronska)