Na placu

Zdjęcia wykonane na dzisiejszym placu św. Wojciecha z albumu rodzinnego p. Doroty Pałuczak

Dwujęzyczna kartka pocztowa

Dwujęzyczna kartka pocztowa z Trzemeszna. Przedstawia ona zdjęcia: pierwszego budynku kościoła ewangelickiego, poczty oraz alumnatu. Kartka została wydana przed grudniem roku 1905 (taka data znajduje w korespondencji) przez wydawnictwo Verlag v. Z. Stanikowski,Tremessen. źródło Archiwum Allegro rok…

Zegarmistrz Biliński

Zdjęcie właściciela zakładu zegarmistrzowskiego Pana Czesława Bilińskiego ze swoją rodziną przed sklepem.

Karta pocztowa z 1922 r.

Kartka pocztowa z 1922 roku prezentująca Bazylikę w Trzemesznie od strony ogrodu opackiego. "Trzemeszno - Szkic regionalny o niespokojnym mieście powstańców." wydanego nakładem Akademickiego Koła Trzemesznian przy UP. "... W pierwszych latach istnienia klasztoru przeor awansował do godności opata,…

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie AD 1987

Fotografia dokumentująca historię Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie: Zarząd WSWGIL W Trzemesznie oraz organizatorzy Zjazdu Absolwentów w 1987 r. Wśród osób na zdjęciu znajdują się m.in.: p. Wiktor Andrzejewski, p. Stanisław Góralczyk, p. Zbigniew Widelicki,…

Przemarsz

Zdjęcie zostało wykonane najprawdopodobniej w dzień odsłonięcia herbu miasta, który po wielu trudnościach został przyjety uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 29 października 1987 roku. Opracowanie herbu zostało zlecone artyście plastykowi Bogumiłowi Olszewskiemu. Po uroczystym…

W. Wiro-Kiro Hokejowe Mistrzostwa Europy w Budapeszcie 1929

Drużyna wicemistrzów Europy w hokeju na lodzie. Drugi od lewej stoi Władysław Wiro-Kiro, który na początku lat 30. pracował w gimnazjum w Trzemesznie jako nauczyciel WF-u.

Dawid Hirsch

David Hirsch, ur. 1.09.1868 r. w Trzemesznie; jego żoną była Yohanna Hirsch z d. Kletchever; był handlarzem końmi; podczas I wojny światowej był oficerem armii niemieckiej i w czasie walki stracił wzrok od gazu; miał córkę Florę Annę. Zdjęcie dzięki uprzejmości wnuka Davida Hirscha - Asher Ofri Hirsch.…

Flora Anna Hirsch

Flora Hirsch – ur. 24.02.1900 r. w Trzemesznie; była córką Dawida i Yohanny Hirsch. !3 grudnia 1939 roku deportowana z Trzemeszna wraz z innymi Żydami do Piotrkowa Trybunalskiego. Zdjęcie dzięki uprzejmości wnuka Dawida Hirscha - Asher Ofri Hirsch. Zdjęcie związane z artykułem "Dar pamięci".