Yohanna Hirsch

Yohanna Hirsch z d. Kletchever, żona Dawida Hirscha. Zdjęcie dzięki uprzejmości wnuka Dawida Hirscha - Asher Ofri Hirsch. Zdjęcie związane z artykułem "Dar pamięci".

Dr Aleksander Borowski

Dr Aleksander Borowski urodził się 5 października 1908 roku w Białymstoku. Szkołę średnią ukończył w Oszmianie na Wileńszczyźnie. Ukończył wydział lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po odbyciu praktyki i stażu zamieszkał w Kopyczyńcach w dawnym województwie tarnopolskim. W czasie ll wojny…

Dr Aleksander Borowski

Dr Aleksander Borowski urodził się 5 października 1908 roku w Białymstoku. Szkołę średnią ukończył w Oszmianie na Wileńszczyźnie. Ukończył wydział lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po odbyciu praktyki i stażu zamieszkał w Kopyczyńcach w dawnym województwie tarnopolskim. W czasie ll wojny…