Karta pocztowa z 1922 r.

Opis

Kartka pocztowa z 1922 roku prezentująca Bazylikę w Trzemesznie od strony ogrodu opackiego. "Trzemeszno - Szkic regionalny o niespokojnym mieście powstańców." wydanego nakładem Akademickiego Koła Trzemesznian przy UP. "... W pierwszych latach istnienia klasztoru przeor awansował do godności opata, z czem łączył się przywilej posługiwania się infułą i pastorałem biskupim; kościół klasztorny w zapiskach figuruje jako katedra nazwa ta przysługuje tylko kościołom, przy których rezyduje biskup. Drogą tradycji ustalił się jeszcze jeden przywilej dla klasztoru trzemszeńskiego. Oto, może dla utrwalenia w pamięci wiernych wędrówki relikwij św. Wojciecha z Trzemeszna do Gniezna, każdy nowomianowany Prymas Polski, arcybiskup gnieźńieński, ingres na tron św. Wojciecha odbywał z Trzemeszna, gdzie w wigilię dnia objęcia arcybiskupiej władzy spędza na modłach w katedrze, zwyczaj ten odnowił dnia 10 października 1927 r. ks.Kardynał Prymas Hlond. …" źródło polska.org.pl

Data: 1922