Artykuł zamieszczony w "Kosynierze" styczeń 1938 roku.

Opis

" W dniu 22 stycznia minęło 75 lat od chwili powstania styczniowego, które było w historii Polskiej porozbiorowej dalszym ogniwem protestów przeciwko zaborcom i które pokazało całemu światu, że duch niepodległy narodu polskiego żyje i zdolny jest do największych ofiar. - Czyn ten nie przyniósł upragnionej wolności, ale następnym pokoleniom przekazał ideę Polski niepodległej. Z początkiem roku 1863 wieści o przygotowaniu powstania zaczęły także przenikać do naszego miasta i okolicy. W dniu 25 stycznia donosi prasa o wybuchu powstania, a w kilka dni potem widzimy już ucznia gimnazjalnego Aleksego Szatkowskiego w roli komisarza wojennego. Mimo pilnowania Trzemeszna i okolicy przez 2 kompanie pruskiej piechoty, 60 uczniów gimnazjalnych przedziera się łącznie z innymi powstańcami trzemeszeńskimi w dniu 28 lutego przez Ruchocinek do obozu Mielęckiego, po czym biorą udział w potyczkach pod Dobrosławem i Mieczownica, gdzie poległo 12 gimnazjalistów. Odeszły od nas orlęta trzemeszeńskie, niosące z radością młode swe życie Ojczyźnie ukochanej w ofierze, jednak pozostał wśród żyjących ich duch, a z ich krwią złączyła się krew powstańców z roku 1918 i wróciła nam wolność najukochańszej Ojczyzny naszej. Składając hołd bohaterskim cieniem, ślubujemy - by stać się Ich godnymi - zgodę, jedności I miłość Ojczyzny. "

Właściciel: Rodzina Bilewskich

Tagi: dokumenty