Dr Aleksander Borowski

Dr Aleksander Borowski urodził się 5 października 1908 roku w Białymstoku. Szkołę średnią ukończył w Oszmianie na Wileńszczyźnie. Ukończył wydział lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po odbyciu praktyki i stażu zamieszkał w Kopyczyńcach w dawnym województwie tarnopolskim. W czasie ll wojny…

Dr Aleksander Borowski

Dr Aleksander Borowski urodził się 5 października 1908 roku w Białymstoku. Szkołę średnią ukończył w Oszmianie na Wileńszczyźnie. Ukończył wydział lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po odbyciu praktyki i stażu zamieszkał w Kopyczyńcach w dawnym województwie tarnopolskim. W czasie ll wojny…

Dawid Hirsch

David Hirsch, ur. 1.09.1868 r. w Trzemesznie; jego żoną była Yohanna Hirsch z d. Kletchever; był handlarzem końmi; podczas I wojny światowej był oficerem armii niemieckiej i w czasie walki stracił wzrok od gazu; miał córkę Florę Annę. Zdjęcie dzięki uprzejmości wnuka Davida Hirscha - Asher Ofri Hirsch.…

Yohanna Hirsch

Yohanna Hirsch z d. Kletchever, żona Dawida Hirscha. Zdjęcie dzięki uprzejmości wnuka Dawida Hirscha - Asher Ofri Hirsch. Zdjęcie związane z artykułem "Dar pamięci".

Flora Anna Hirsch

Flora Hirsch – ur. 24.02.1900 r. w Trzemesznie; była córką Dawida i Yohanny Hirsch. !3 grudnia 1939 roku deportowana z Trzemeszna wraz z innymi Żydami do Piotrkowa Trybunalskiego. Zdjęcie dzięki uprzejmości wnuka Dawida Hirscha - Asher Ofri Hirsch. Zdjęcie związane z artykułem "Dar pamięci".

Przemarsz

Zdjęcie zostało wykonane najprawdopodobniej w dzień odsłonięcia herbu miasta, który po wielu trudnościach został przyjety uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 29 października 1987 roku. Opracowanie herbu zostało zlecone artyście plastykowi Bogumiłowi Olszewskiemu. Po uroczystym…

W. Wiro-Kiro Hokejowe Mistrzostwa Europy w Budapeszcie 1929

Drużyna wicemistrzów Europy w hokeju na lodzie. Drugi od lewej stoi Władysław Wiro-Kiro, który na początku lat 30. pracował w gimnazjum w Trzemesznie jako nauczyciel WF-u.

Zegarmistrz Biliński

Zdjęcie właściciela zakładu zegarmistrzowskiego Pana Czesława Bilińskiego ze swoją rodziną przed sklepem.

Burmistrz Jan Góralczyk

Zdjęcie przedstawia powstańca wielkopolskiego Jana Góralczyka. W latach 1920-1939 żołnierza zawodowego w 26 Pułku Ułanów w Baranowiczach, powojennego burmistrza Trzemeszna (1946-1953). Zdjęcie pochodzi z lat 20- tych.