Prymas Tysiąclecia w Trzemesznie

Zdjęcie z wizyty Prymasa Tysiąclecia w Trzemesznie. Zdjecie wykonano najprawdopodobniej pod koniec lat pięćdziesiątych. Prócz "Prymasa Tysiąclecia" widoczny na sdjeciu ks.kanonik Wnuk.

Towarzystwo Przemysłowców

Towarzystwo Przemysłowców (pierwszy z lewej w drugim rzędzie widoczny p. Stanislaw Skowroński a osoba duchowna to ks.Henryk Kuczma).

Zjednoczony Chór

Zjednoczony Chór (w środku widoczna p. Antonina Skowronska)

Apel szkolny

Apel przed szkołą nr1 (na schodach drugi od lewej w okularach pan Stanisław Skowroński.

Pamiątka z "Wenty"

Pamiątka z "Wenty" (akcja charytatywna) w szkole nr1.

Prace społeczne

Na placu SP 1 (obecnie Dom Nauczyciela) przygotowanie rodziców i młodzieży do prac społecznych - osoba widoczna w baraniej czapce na środku to pan Stanisław Skowroński.

Wesele pp. Czajkowskich

Wesele pp. Czajkowskich ( na zdjęciu widoczni i rozpoznani p. Grzeszak z lewej oraz bracia panowie Jakubowscy).

Papież Jan Paweł II w Gnieźnie

Zdjęcie wykonane podczas pierwszej pielgrzymki w 1978 r. Ojca Świętego do Ojczyzny, przedstawia spotkanie z wiernymi podczas wizyty w Gnieźnie. Pochodzi z prywatnego albumu śp. Ks. Prałata Bronisława Michalskiego. Udostępnione dzięki uprzejmości K. Brzostowskiego.

Papież Jan Paweł II w Gnieźnie

Zdjęcie wykonane podczas pierwszej pielgrzymki w 1978 r. Ojca Świętego do Ojczyzny, przedstawia spotkanie z wiernymi podczas wizyty w Gnieźnie. Pochodzi z prywatnego albumu śp. Ks. Prałata Bronisława Michalskiego. Udostępnione dzięki uprzejmości K. Brzostowskiego.