Trzemeszeńscy kawalerowie

Trzemeszeńscy kawalerowie. przed 1937. Trzeci od lewej Edmund Adamski.

Ks. Marceli Kowalski

Szambelan J. Św. Piusa XI, dziekan i proboszcz trzemeszeński, Kurator Alumnatu Arcyb., prefekt gimn. w czasach niewoli i niepodległej Polski, skutecznie zabiegający około uzupełnienia gimnazjum, wielki przyjaciel młodzieży, założyciel Sierocińca, dobrodziej- opiekun ubogich, wybitny kaznodzieja

Trzemeszeński "Sokół"

Występ artystyczny "Sokoła" w Parku "Baba"

Sport w Trzemesznie

Ekipa L.A. Trzemeszno - Mistrzostwa rejonu Gniezno 1935 r.

Browar "Ameryka"

Spotkanie na tyłach BROWARU PAROWEGO "AMERYKA"

Trzemeszno

Kapitan Józef Baran Bilewski

Kapitan Józef Baran Bilewski (Katyńczyk) - mistrz i wielokrotny rekordzista Polski - Olimpijczyk Amsterdam 1928 i LosAngeles 1932 w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą na zawodach sportowych w Trzemesznie lata 30 te ... nieistniejący dziś stadion na miejscu Domu Dziecka.

Kosynierka

Kosynierka - przedstawienie plenerowe upamiętniające Wiosnę Ludów. Koniec lat 30-tych XX w.- plac Kosmowskiego

Cykliści