CYFROWE ZBIORY ARCHIWALIÓW TRZEMESZEŃSKICH

Celem projektu jest zdigitalizowanie różnego rodzaju archiwaliów: dokumentów a przede wszystkim fotografii związanych z Trzemesznem i jego bardzo bogatą historią. Prezentowane materiały pochodzą z prywatnych archiwów i albumów. Naszym zamiarem jest ciągłe uzupełnianie CZATa i udostępnianie materiałów jak najszerszej grupie odbiorców. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o udostępnianie własnych zasobów archiwalnych, które ubogacą naszą stronę. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Gminy Trzemeszno.

O nas

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie działa od 1983 i jest kontynuatorem dawnych organizacji absolwenckich - Akademickiego Koła Trzemesznian i Zrzeszenia Byłych Uczniów Gimnazjum w Trzemesznie. Celem stowarzyszenia jest podtrzymywanie więzi koleżeńskich, pielęgnowanie tradycji Almae Matris Tremesnensis oraz szeroko rozumiana promocja Trzemeszna i jego historii. http://wychowankowietrzemeszno.weebly.com