Trzemeszeńska bazylika

Najcenniejszym zabytkiem Trzemeszna jest późnobarokowa bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP. Została ona zbudowana na bazie wcześniejszych świątyń -romańskich i gotyckiej. Obecnie kościół jest trójnawową bazyliką z dwoma wieżami po stronie zachodniej.