Karta pocztowa z 1922 r.

Kartka pocztowa z 1922 roku prezentująca Bazylikę w Trzemesznie od strony ogrodu opackiego. "Trzemeszno - Szkic regionalny o niespokojnym mieście powstańców." wydanego nakładem Akademickiego Koła Trzemesznian przy UP. "... W pierwszych latach istnienia klasztoru przeor awansował do godności opata,…

Dwujęzyczna kartka pocztowa

Dwujęzyczna kartka pocztowa z Trzemeszna. Przedstawia ona zdjęcia: pierwszego budynku kościoła ewangelickiego, poczty oraz alumnatu. Kartka została wydana przed grudniem roku 1905 (taka data znajduje w korespondencji) przez wydawnictwo Verlag v. Z. Stanikowski,Tremessen. źródło Archiwum Allegro rok…

Kościół ewangelicki w Trzemesznie

Widokówka z kościołem ewangelickim w Trzemesznie. Widoczna jest na niej grupa mieszkańców miasta. Kościół znajdował się na dzisiejszym placu Świętego Wojciecha. Widokówka najprawdopodobniej pochodzi 1910 roku. Kościół w widocznej formie został kilka lat później przebudowany do bryły neogotyckiej…

Alumnat

Alumnat - wygląd ogólny W budynku powstał dzięki staraniom opata miejscowego klasztoru kanoników regularnych, Michała Kościeszy-Kosmowskiego i został oddany do użytku około w 1776 roku. Budynek jest trójskrzydłową barokową budowlą połączona wczesnoklasycystyczną bramą zdobioną herbami Korony i Litwy…

Rynek

Trzemeszno, plac Kilińskiego. Pocztówka z przełomu XIX i XX w. po lewej stronie drukarnia założona przez Gustawa Olawskiego, później jej właścicielem był L. Marten, który wydawał również widokówki.

Bazylika widok

 

Hotel Victoria p. Suchockiego

Hotel Victoria p. Suchockiego przy dzisiejszym skrzyżowaniu ulic Kościuszki i św Wojciecha

Plac targowy

Widok z wieży

Widok z wieży kościoła ewangelickiego.