Zakończenie roku szkolnego

Opis

Fotografię wykonano przy okazji zakończenia roku szkolnego w Alma Mater Tremesnensis Na zdjęciu min. Stefan Filutowicz (stoi pierwszy od prawej), obok niego jego brat Norbert Filutowicz. W tle zdjęcia widać trzemeszeńską dzwonnicę więc jak łatwo odgadnąć zdjęcie wykonano na nieużywanym dziś terenie znajdującym się między budynkiem szkoły a posesją na placu Kosmowskiego nr 4. Stefan Filutowicz w roku 1926 zdawał egzamin dojrzałości o czym możemy przeczytać w jednym z artykułów lokalnej prasy: "W dniach 19 i 20 bm. złożyli egzaminy dojrzałości przed komisją egzaminacyjną z p. wizatatorem dr. Weckowskim na czele nastepujący uczniowie Państwowego Gimnazjum Klas.: pp. Józef Dygas, Roman Fengler, Stefan Filutowicz. Marjan Gałęzewski, Stanislaw Gierszewski, Leon Kitzmann, Stanisław Kowalski, Janusz Łukomski, Bogdan Maciejewski, Jan Majewski, Antoni Malenda, Stanisław Owczarzak, Antoni Roeske, Władysław Sierszyński, Jacek Strzyżewski, Marjan Walkowiak, Adam Wargoś i Zenon Ziółkowski. Komisja egzaminacyjna skladała się z p. radcy Węckowskiego, dyrektora gimnazjum p. Lusiewicza, pp. prof. Krügera, Giżyńskiego i Weissa. Z pośród wyżej wymienionych absolwentów kilku złożyło egzaminy z wyróżnieniem." Zdjęcie pochodzi z archiwum rodziny p. Stefana Filutowicza.

Miejsce: Trzemeszno

Właściciel: Stefan Filutowicz

Tagi: alma mater